Интернет съкровищница

Суфи просто не помни нищо друго освен Бога.

Елеазар Хараш за Бог, Суфи