Интернет съкровищница

Суфизмът е видял Бога чрез Бога – зърнал е Незримото, Неизразимото и Неизмеримото.

Елеазар Хараш за Бог, Виждането, Неизразимото, Суфи