Интернет съкровищница

Само Суфи умее да се приближава до Бога. Той се приближава с Несътворената си част.

Елеазар Хараш за Бог, Несътвореността, Суфи