Интернет съкровищница

Суфизмът казва: Само Чистият достига целта.

Елеазар Хараш за Суфи, Целта, Чистотата