Интернет съкровищница

Суфизмът е истинска Любов към Бога, а не релаксация или медитация.

Елеазар Хараш за Любов към Бога, Медитацията, Практиките, Суфи