Интернет съкровищница

Човекът слуша. Суфи чува. Чуващото сияе.

Елеазар Хараш за Сиянието, Слуха, Суфи, Човекът, Чуването