Интернет съкровищница

Суфи чува Тайната Реалност, тя му е като свой дом.

Елеазар Хараш за Домът, Суфи, Тайната, Чуването