Интернет съкровищница

Слушането е подобно на смъртта за този, който не чува. Но този, който е чул, той благоухае, той осветява своя Път.

Елеазар Хараш за Благоуханието, Пътят, Слуха, Смъртта, Суфи, Чуването