Интернет съкровищница

Суфи е открил Бога в себе си. За какво му е Рай?

Елеазар Хараш за Бог, Рай, Суфи