Интернет съкровищница

Сияещата Любов в Суфи – това е животворящия хляб.

Елеазар Хараш за Любовта, Сиянието, Суфи, Хлябът