Интернет съкровищница

Суфи изчезва в Изчезналия и така той поражда Чистото Единство.

Елеазар Хараш за Единството, Изчезването, Суфи, Чистотата