Интернет съкровищница

Божият Глас е Върховната Тайна на живота.

Елеазар Хараш за Бог, Гласът, Тайната