Интернет съкровищница

Щом възгледите ни съвпадат, защо да не поспорим?

Елеазар Хараш за Възгледите, Чистият Смях