Интернет съкровищница

Любовта е най-възвишената Бездна.

Майстер Екхарт за Бездната, Възвишеното, Любовта, Мистицизъм