Интернет съкровищница

Който е Истинен, той е Истинен на всички места.

Майстер Екхарт за Истината, Мистицизъм