Интернет съкровищница

Само Любовта познава Тайнството на Приемането. Когато приемеш смъртта с Любов, тя става Живот.