Интернет съкровищница

По Висшата си природа Душата е невъзприемчива за нищо освен за Божественото Битие.