Интернет съкровищница

Кой е разположен? – Само този, който е изработил нещо устойчиво в себе си – една реална добродетел.