Интернет съкровищница

Кога расте могъществото на човека? – Когато човек се храни само с терептенията на Възвишеното.