Интернет съкровищница

Когато Любовта се появи, тя променя Дълбините, защото е движение на Бога.