Интернет съкровищница

Какво значи да се тълкуват нещата? – Това значи да се открива техният неизразим смисъл.