Интернет съкровищница

Какво е Айн-Соф? Науката за Безкрайността. Пътят, при който светлината се превръща в Сияние.