Интернет съкровищница

Истинският човек е вечно в себе си и той е Дух.