Интернет съкровищница

Душата е един Разумно Божествен свят в самата себе си.