Интернет съкровищница

Ако човек се обърне към основата на своята Висша Душа, ще се срещне с Бога, защото основата на Душата съвпада с Основата на Бога.