Интернет съкровищница

Ако Бог е скрит от някое същество, това означава, че това същество е лишено от възприятие за Бога и нещата; това същество няма способност за Чисто Възприятие.