Интернет съкровищница

Слънцето целува цветята, а Водата ги храни.

Елеазар Хараш за Водата, Слънцето, Цветята, Целувката