Интернет съкровищница

Посвещението е наградата за една Дълбока, Чиста и Истинска Преданост към Учителя.

Елеазар Хараш за Дълбочината, Посвещението, Предаността, Учителя, Чистотата