Интернет съкровищница

Любовта прогонва ума и вижда Чисто Духовното, Първичната Същност.

Майстер Екхарт за Духовното, Любовта, Мистицизъм, Същността, Умът, Чистотата