Интернет съкровищница

Чистият е в Блаженството, а не в удоволствията.

Елеазар Хараш за Блаженството, Удоволствията, Чистотата