Интернет съкровищница

Едно жадувам само: Дао да е увлечено по мене!

Елеазар Хараш за Дао, Жаждата, Увличането