Интернет съкровищница

Да разбереш мисълта – то е да си узнал нещо от нейната Тишина.

Елеазар Хараш за Мисълта, Познанието, Разбирането, Тишината