Интернет съкровищница

Думите на Мъдрия са особена Тишина, особен аромат.

Елеазар Хараш за Думите, Мъдростта, Тишината