Интернет съкровищница

Само тук Душата може да съзерцава своя скрит образ – Същността си.

Майстер Екхарт за Душата, Скритото, Съзерцанието, Същността