Интернет съкровищница

Суфи живее в Бога, а не в себе си.

Елеазар Хараш за Бог, Живота, Суфи