Интернет съкровищница

Моят Скрит Суфизъм звучи в моята Тишина, там е скрит моят Бог – Той не е явен.

Елеазар Хараш за Бог, Скритото, Суфи, Тишината