Интернет съкровищница

Човекът мисли, че съществува и затова той е заблуден. Само Бог съществува.

Елеазар Хараш за Бог, Заблужденията, Суфи, Човекът