Интернет съкровищница

Що е Суфизмът? С едно изречение: Суфизмът е Потайно Чисто Сърце.

Елеазар Хараш за Суфи, Сърцето, Тайната, Чистотата