Интернет съкровищница

Суфи – това е Любовта към Бога, която заличава света и отвъдното.

Елеазар Хараш за Любов към Бога, Отвъдното, Света, Суфи