Интернет съкровищница

Който постоянно си спомня за Бога, е въвлечен.

Елеазар Хараш за Бог, Постоянството, Спомените, Суфи