Интернет съкровищница

Сияещият Път върви към Древната Мъдрост.

Елеазар Хараш за Древното, Мъдростта, Пътят, Сиянието, Суфи