Интернет съкровищница

Познавам само Непознаваемия по непознат за мене начин.

Елеазар Хараш за Познанието, Суфи