Интернет съкровищница

Предпочитам да не изглеждам чист, но да съм Чист.

Елеазар Хараш за Суфи, Чистотата