Интернет съкровищница

Суфизмът е символ на Чистотата – Пазителят на Истинното Учение.

Елеазар Хараш за Истината, Суфи, Чистотата