Интернет съкровищница

Суфизмът е ухаещ, защото не е религия, той е Любов и Божия Истина.

Елеазар Хараш за Благоуханието, Истината, Любовта, Религиите, Суфи