Интернет съкровищница

Само към Дао се стремя. Дао успя да ме привлече.

Елеазар Хараш за Дао, Привличането, Стремежа