Интернет съкровищница

Дървото се устремява в огъня и изгаря, така то се устремява към Първата Чистота.

Майстер Екхарт за Дърветата, Изначалието, Мистицизъм, Огъня, Стремежа, Чистотата