Интернет съкровищница

Без Любовта никаква способност не може да бъде добродетел.

Майстер Екхарт за Добродетелите, Любовта, Мистицизъм, Способностите