Интернет съкровищница

Късметът се усмихна на смелия… и после дълго му се хили!

Елеазар Хараш за Късметът, Смелостта, Чистият Смях