Интернет съкровищница

Водата е Служение – печат на Покорството.

Елеазар Хараш за Водата, Покорството, Служенето