Интернет съкровищница

Любовта, която те изгаря, за да те слее с Бога, е единствената Велика Любов.

Майстер Екхарт за Бог, Великото, Любов към Бога, Любовта, Мистицизъм, Сливането